Resako

Prezentační web, foto a video produkce, tiskové služby, marketingové poradenství

Projekt Resako je osvětovou kampaní určenou těm, kteří mají zájem zacházet s odpady šetrně a smysluplně. Lidé se o spalování odpadů dozvídají skrze čistou a elegantní komunikaci.

Čistý a sebevědomý brand, kde každá z kapitol projektu informuje o fázi procesu zpracování odpadu*.

Silný dojem ze všech úhlů

Dynamická identita je responzivním řešením přenesena na display uživatelů všech zařízení.

Sdělení skrze emoci a detail

Téma nakládání s odpady jsme ztvárnili v sérii naučných videí z okolí Brna, která informují, varují i motivují k zodpovědnému ekologickému přístupu.

Fotografie jako základ

Kvalitní fotografie často stojí za úspěchem celých kampaní. Proto jsme pro Resako dokumentovali celý proces tak, aby byl divák maximálně vtažen do děje.

Napište nám. hello@able.cz